သိၾကားသာသနာဟု ေခၚဆိုရာတြင္

သာသနာေတာ္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သာသနာတြင္းနဲ႕ သာသနာပ လို႕ မွတ္သားဖူးပါတယ္။ သာသနာတြင္းဆိုတာကေတာ့ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူသည္အခ်ိန္အခါကို ေျပာတာျဖစ္ၿပီး ဘုရားရွင္မရွိေတာ့ေသာ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားကိုေတာ့ သာသနာပ လို႕ေခၚပါတယ္။ သာသနာပ ဆိုေသာ္ျငားလည္း သာသနာက ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘဲ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါဦးမယ္။

ဘုရားရွင္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ေသာ သာသနာေတာ္ေခတ္ ၅၀၀၀ ဟုသတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ- ရဟႏၱာေခတ္က တစ္ေထာင္၊ အနာဂါမ္ေခတ္က တစ္ေထာင္၊ သကဒါဂါမ္ေခတ္က တစ္ေထာင္၊ မဟာေသာတာပန္ေခတ္က တစ္ေထာင္ ၊ စူဠေသာတာပန္ေခတ္က တစ္ေထာင္ လို႕ ဆိုပါတယ္။ ရဟႏၱေခတ္တြင္ ရဟႏၱာေပၚေပါက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိုေခတ္တြင္ အျခားေခတ္ ၁၀၀၀ စီမွ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား (အနာဂါမ္၊ သကဒါဂါမ္၊ မဟာေသာတာပန္၊ စူဠေသာတာပန္ ) လည္း ေရာေႏွာပါ၀င္ပါသည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို သံဃာေတာ္မ်ားမွ ေစာင့္ထိန္းသလို၊ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကိုလည္း ဓမၼတရားေတာ္မ်ားမွ ေစာင့္ထိန္းၾကပါသည္။ ဤသတၱကမၻာေလာကတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား မဆိတ္သုန္းသေရြ႕ ၊ မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္ၾကသေရႊ႕ သာသနာေတာ္သည္္ ႏွစ္အဆက္ဆက္ ကမၻာတည္သေရြ႕ ဆက္လက္တည္တံ႕ေနပါမည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္လာေသာအခါ သာသနာေတာ္ဆုိသည္ကို သိၾကရရံု ၊ ၾကားၾကရရံု မွ်သာ က်န္ရွိေတာ့မည္ကို (သိ- ၾကား) သာသနာ ဟု ေနာင္လာမည့္အေျခအေနကို ေျပာခဲ့သည္မွ သိၾကားသာသနာဟု ထင္မွားမိခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တဖန္သိၾကားသာသနာ ဟုအထင္မွတ္မွားရန္အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုမွာ – ေဗာဓိပင္ရင္းတြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူေနစဥ္ ဘုရားရွင္ေတာ္မွ ဒိဗၺစကၡဳျဖင့္ ၾကည္႕ေတာ္မူေသာအခါ ေနာင္တြင္ သီဟိုဠ္ကြ်န္း ( သီရိလကၤာ)သို႕ သာသနာျပဳမည့္ပုဂၢိဳလ္မွာ အရွင္မဟာဟိႏၵျဖစ္၍ အေဖာ္အျဖစ္ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလုိငွာ သိၾကားမင္းအား ကူညီပါဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ သိၾကားမင္းမွ ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့ျခင္းကို သိၾကားသာသနာဟု ထင္မွတ္မွားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာပ်က္ခါနီး လူ႕သက္တမ္း ၅ ႏွစ္တမ္းတြင္ သံဃာေတာ္တို႕မွာ သဃၤန္းေတာ္အပိုင္းအစမ်ားကို နားတြင္ နားေတာင္းပန္သလို ၊ ခါးတြင္ ခါးပတ္ ပတ္သလို ၀တ္ေတာ္မူၾကပါလိမ့္မည္။

သိၾကားမင္း ဆိုသည္မွာ လူ႕ျပည္တြင္ လူျဖစ္တုန္းက ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ လမ္းျပင္ တံတားေဆာက္၊ လူမူေရးအ၀၀ႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳးရြက္သယ္ပိုးခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစုတို႕ေၾကာင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္အထပ္ တာ၀တိ ံသာ တြင္ သိၾကားမင္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိရေလသည္။ မိဘကို လုပ္ေၾကြးေသာ သားသမီးအား သိၾကားမင္းမွ ရွိခိုးရသည္။ ဇနီးမယားျဖစ္သူအား ခင္ပြန္းမွ လင့္၀တၱရားေက်ပြန္စြာ ျပဳစုလုပ္ေကြ်းပါက သိၾကားမင္းပင္ ရွိခိုးရေပသည္။ အမ်ားအက်ိဳးရြက္သယ္ပိုးေသာ ၊ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ထားရွိေသာ ပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႕အားလည္း ေဘးဒုကၡေရာက္က သိၾကားမင္းထုိင္ေတာ္မူေသာ သတၱဳကဗၺလာ ျမေက်ာက္ဖ်ာ တင္းမာလာေသာေၾကာင့္ ကူညီေစာင့္မေတာ္မူရေလသည္။ ထို႕အတူ မိဘကို ပစ္မွား၊ အကုသိုလ္ အေတာ္မ်ားတဲ့သူမွာေတာ့ ၀ရိဇိန္ လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ခြင္း၍ ႏွိမ္နင္းေတာ္ မူေလသည္။ ထိုသုိ႕ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာလည္း သိၾကားမင္းျဖစ္ရျခင္း၏ သိၾကားမင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လူ႕ျပည္တြင္ သာသနာေတာ္ ဆက္လက္တည္တံ႕ေရးမွာ သိၾကားမင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ ဘုရားရွင္မွ သာသနာႏွစ္၂၅၀၀ တည္ေစမည္ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူစဥ္ သံဃာေတာ္ရွင္သူျမတ္မ်ားမွ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ ၂၅၀၀ ကို သိၾကားမင္းအား သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သာသနာႏွစ္ ၂၅၀၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိၾကားမင္းမွာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ လက္ရွိသာသနာမွာ ဘုရားသာသနာပင္ျဖစ္ပါသည္။

သံဃာေတာ္တို႕အတြက္ ဆြမ္း၊ ေဆး ၊ ေက်ာင္း၊ သကၤန္း စံုလင္စြာျဖင့္ ဒကာ ဒကာမတို႕မွ လွဴဒါန္း ဆက္ကပ္ျခင္းျဖင့္သာ သံဃာေတာ္မ်ား ရပ္တည္ၾကရေလသည္။ ထိုသို႕ သဒၶါတရား အလွဴဒါနမ်ား နည္းပါးသြားေလေလ သံဃာေတာ္မ်ားရွားပါး သြားေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သံဃာေတာ္တုိ႕သည္ ဒကာ ဒကာမတို႕၏ ေမတၱာျဖင့္ လွဴဒါန္းေသာအရာ၀တၱဳတို႕ကို အလွဴခံ၍ ဒကာ ဒကာမတို႕အား မွန္ကန္ေသာ စရိုက္ မွန္ကန္ေသာအေတြး မွန္ကန္ေသာ အျမင္ျဖင့္ အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္း ပိုင္းျခားေ၀ဖန္ႏိုင္ကာ မွန္ကန္ေသာအသက္ေမြးမႈႏွင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစုတို႕ကို ျပဳလုပ္ေစရန္ႏွင့္ သံသရာစက္၀န္းမွ လြတ္ကင္း၍ နိဗၺာန္သို႕ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ျပသေပးေတာ္မူေလသည္။ သာသနာေတာ္တည္ရွိျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးေတြပင္ ျဖစ္ေတာ္မူေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ သံဃာေတာ္ရွင္သူျမတ္မ်ားတည္တံ႕ပြားမ်ားေရးသည္ ဒကာ ဒကာမတို႕၏ ေစတနာ သဒၶါတရားတို႕အေပၚ မွီတည္ေနသလို သာသနာေတာ္ျပန္႕ပြားတည္တံ႕ေရးမွာ သံဃာေတာ္ရွင္သူျမတ္မ်ား အေပၚမွီတည္ေနေပသည္။ အကယ္၍ထို႕သို႕ မဟုတ္ခဲ့ပါလွ်င္ သာသနာေတာ္သည္ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္ကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေပမည္။ သိၾကားမင္းဆင္း၍ သတိေပးရံုသာ တတ္ႏိုင္လိမ့္မည္… ထို႕ထက္ တတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ် …….. ။

သာသနာတည္သေရြ႕ ဘုရားရွင္၏သာသနာတစ္မ်ိဳးတည္းသည္သာ မပ်က္မစီး၊ မမွားမယြင္း၊ မေဖါက္မျပန္၊ မွန္ကန္စြာ တည္တံ့ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏အဆံုးအမအတိုင္းေနထိုင္ က်င့္ၾကံမည္ဆိုလွ်င္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ ျပည္နိဗၺာန္သို႕ အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s