တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေရြးခ်ယ္ရာ…..

ပန္းေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္လိုစိတ္ရွိၾကတယ္။
ပန္းခင္းထဲမွာေတာ့ ပန္းပြင့္တိုင္းက လွေနၾကတာေပါ့။
ငါတို႕မွာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ေလ။

 သုိ႕ေပမယ့္ ငါတို႕ ပိုင္ဆိုင္သင့္တာေတာ့ ပန္းေတြထဲက တစ္ပြင့္ပါပဲ။
ပန္းကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ – ရွိကို ရွိရမွာပါ။
အဲဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပန္းပ်ိဳးမယ့္လက္ပဲ။
ပန္းေလး တစ္ပြင့္ကို ေရြးခဲ့ၿပီဆိုရင္ ကိုယ္တုိင္ပ်ိဳးရေတာ့မယ္။
ပန္းအိုးေလးနဲ႕ လွလွေလး ထားရေတာ့မွာေပါ့။
ပန္းေလးေပၚမွာက်ေရာက္မယ့္ အႏၱရယ္ကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရေတာ့မယ္။
ပိုင္ဆိုင္ရံုနဲ႕လည္းမျဖစ္ေသး ထိန္းသိမ္းဖုိ႕ လိုအပ္ေသးတယ္။
အကယ္၍မ်ား ပန္းကေလး အတြက္ ဒုကၡေတြ မ်ားတယ္လို႕ ယူဆခဲ့ရင္
သို႕မဟုတ္ ပန္းကေလးသာ ညိႈးငယ္ၿပီး ၾကည့္လို႕မေကာင္းျဖစ္ေနခဲ့ရင္
ငါတို႕ ေျပာင္းလဲသြားမလား? ။ ဒါဆို ငါတို႕ ေရြးခ်ယ္မႈရဲ႕အဆံုးမွာ ……
ငါတို႕စိတ္ခံစားမႈ နဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလား ….?
ငါတို႕ နွလံုးသားနဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာလား ….?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s