အေျခခံ ဂဏန္းေဗဒင္

၁ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၁ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ ၁ ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားက အခ်စ္ ေမတၲာဟူသည္ ႏွလံုးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္ ေပါင္းစပ္ဆံုးျဖတ္ရေသာ အခ်င္းအရာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဘ၀အေဖၚကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ဦးေႏွာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားေလ႔ရိွသည္။ မိမိအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္၍

ပံ့ပိုးကူညီျခင္းရိွသူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ကံေခသည္မွာ အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္ျပီး ခ်စ္သူကတစ္ေယာက္၊ လက္ထပ္ရသူကတစ္ဦး ျဖစ္တတ္သည္။ အသက္ ၁၆ မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကား ေမတၲာကံေခ၍ ၂၂ ေက်ာ္မွ ရင့္က်က္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ခိုင္ျမဲေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွမည္။

၂ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၂ ဂဏန္းသမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အခ်စ္ႏွင့္အမွန္းၾကား နယ္နိမိတ္သည္ မ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္မည္။ ခ်စ္မိ၊ တြယ္တာ မိျပီဆိုက အရာရာေပးဆပ္တတ္ျပီး မုန္းျပီဆိုက လွည္႔ မၾကည္႔။ အလြန္ခ်စ္တတ္သလို အျငိဳးအေတးၾကီးတတ္သည္။ ေမတၲာတရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းအေပၚ အေလးအနက္ထား၍ ဘ၀အေဖၚ ေရြးခ်ယ္လင့္ကစား ဂုဏ္၊ ေငြေၾကးတိုကို အဓိကထားသည္ဟု အမ်ားမွ အထင္လြဲျခင္းခံရတတ္သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မတိုင္မီ သူတစ္ပါး ကတိစကားမ်ား အေပၚ ယံုစားမိ၍ စိတ္ေသာက ခံစားရတတ္သည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုဆည္းကိန္း မရိွေသာ္လည္း အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္လက္တြဲရမည္။

၃ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၂ ဂဏန္းသမား မ်ားဟုေခၚသည္။ မ်က္ႏွာပြင့္၍လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ ခ်စ္သူရည္းစား တစ္ဦးမကရိွမည္။ သူတစ္ပါး အေပၚ အႏိုင္ယူ ဗိုလ္က်ရမွေက်နပ္သူမ်ား ျဖစ္ေပရာ အခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ခံယူမူမွာ ဆိုးႏြဲ႔သမွ်ကို နားလည္ခြင့္လႊတ္ေသာသူ၊ အႏိုင္ယူရမည္႔သူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ ဆံုးျဖတ္ျပီးမွ မွားယြင္းသလို ျပန္ခံစားတတ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား အရင္ဆံုး ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္ျပန္လည္သြားမည္။ တစ္ဦးကို အသည္းႏွလံုးပံုေပး၍ ခ်စ္တတ္သလို တစ္ျပိဳင္တည္း အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ ခ်စ္ႏိုင္စြမ္း ရိွသည္။ ႏွလံုးသားအေပၚ ဦးစားေပးလြန္းသူျဖစ္သည္။

၄ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ားကို ၄ ကဏန္းသမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အစြဲအလမ္းၾကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္စြန္းက်လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးသားေရးရာ စိတ္ေသာက ၾကံဳတတ္သည္။ ဂုဏ္အနိမ္႔အျမင့္ မတူသူမ်ား အနက္ နိမ္႔က်သူကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္၍ အလိုလိုက္အၾကိဳက္ေဆာင္ကာ ဘ၀ျမွင့္တင္ေပးကာမွ မိမိ၏အသည္းကို ခြဲသြားျခင္း ခံရတတ္သည္။ စိတ္လွဳပ္ရွားမူႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လိုလားေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားအၾကား အျမဲေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္ကာ ေမတၲာေရးရာတြင္ စိတ္ဓါတ္တက္လြယ္၊ က်လြယ္သည္။ ေျဖာင့္မွန္ရိုးသာ၍ မိမိေၾကာင့္တစ္ပါးသူ စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ ေအးခ်မ္းရျခင္းကို လိုလားသူျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္ အနစ္နာ ခံသည္။

၅ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၅ ဂဏန္းသမားမ်ား ဟုေခၚသည္။ ေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ရိွေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္ အလြန္ခိုင္ျမဲသည္။ အလြယ္တကူ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေလ႔မရိွ။ မိမိအေပၚ တေလးတစားႏွင့္ တန္ဖိုးထားသူ၊ တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ပံ့ပိုးႏိုင္သူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး ၾကံုလာပါက ႏွလံုးသား၏ ေတာင္းဆိုမူအေပၚ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ အေလးေပးမည္႔သူျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ အသက္ အရြယ္၊ ၀န္းက်င္ဇာတိ သဘာ၀မတူ ကြာျခားသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်တတ္သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာရေလ သံေယာဇဥ္ ျပင္းထန္ေလျဖစ္သည္။ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ ႏွလံုးသားျဖစ္သည္။

၆ ဂဏန္း သမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၆ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ သံေယာဇဥ္ၾကီး၍ခိုင္မာေသာ ေမတၲာတရားႏွင့္ မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ အျမဲစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ျဖည္႔ဆည္းေပးရမည္ဟူေသာအယူအဆရိွသည္။ ခ်စ္ခဲ၍ အခ်စ္ျမဲသည္။ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္း မတူညီသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အားလံုးႏွင့္ဆန္႔က်င္ရန္ ၀န္မေလး။ အေပ်ာ္သေဘာ စိတ္ကစားျခင္းမရိွဘဲ သစၥာ တရားရိွမွ အခ်စ္ေမတၲာသည္ ျပီးျပည္႔စံုသည္ဟု ယူဆထား သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါးအေပၚ မိမိေပးဆပ္သေလာက္ ထပ္တူ ျပန္ေကာင္းသူရရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ အခ်စ္ေမတၲာထက္ တစ္စတစ္စ ရစ္ႏြယ္လာေသာ သံေယာဇဥ္ကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။

၇ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၇ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚသည္။ အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္တတ္သည္႔ အလြန္ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္ေသာ ေမတၲာပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚလြန္လြန္ကဲကဲ စာနာနားလည္တတ္သည္။ အခ်စ္အတြက္ အရာရာ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္ ၀န္မေလးေသာ္လည္း အခ်စ္ကိုဖြင့္ဟ ေျပာဆိုရန္ အလြန္ရွက္သျဖင့္ မခ်စ္တတ္ေသာသူဟူ၍ အထင္မွားခံရတတ္သည္။ မိမိအား နားလည္မူရိွသူကိုဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ အလြန္စန္းပြင့္ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ၀န္ေလးသည္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမြးရပ္၊ ဘာသာ၊ ဓေလ႔ ထံုးစံမတူသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်ရတတ္သည္။

၈ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၈ ဂဏန္းသမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အရာရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာစိတ္ရိွသေလာက္ ေမတၲာတရားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွ။ ခ်စ္သူကို အလိုလိုက္လြန္း၊ ဦးစားေပးလြန္းသျဖင့္ စိတ္ေသာက ခံစားရတတ္သည္။ ခ်စ္သူကိုအရာရာျပည္႔စံုေစလိုသျဖင့္ ေပးဆပ္တတ္ေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္ မိမိႏွလံုးသားကို ခုတံုးလုပ္ျခင္းမ်ိဳးပင္ ခံရတတ္သည္။ သီးသန္႔ ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္ျပီးမနာလို၀န္တိုျခင္းကင္းေသာ ၾကီးျမတ္သည္႔ ႏွလံုးသားအား ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ဆန္ကာ အားငယ္ေနတတ္ေသာ ခံစားခ်က္ရိွသည္။ သူတစ္ပါး ပစ္ပယ္ထားသူကို စာနာစိတ္အျပည္႔ႏွင့္ ေမတၲာထားတတ္သည္။

၉ ဂဏန္းသမားမ်ား
မည္သည္႔လတြင္မဆို ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၉ ဂဏန္း သမားမ်ားဟုေခၚသည္။ အလြန္အခ်စ္ခံလိုသည္။မိမိ အေပၚ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ႏူးညံ့စြာ အေလးေပးဆက္ဆံသူအား လိုလားသည္။ အခ်စ္အတြက္ ဘာမဆို ေပးဆပ္ရဲသည္။ အလြန္မ်က္ႏွာမ်ား၍ ရည္းစားမိွဳလိုေပါက္ေအာင္ အျပိဳင္ထားလင့္ကစား အိမ္ေထာင္ေရးရာတြင္ အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ လြဲေခ်ာ္၍ နီးစပ္မူအရိွဆံုးသူႏွင့္ ဆံုဆည္းရတတ္သည္။ မည္မွ်ဆိုးေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္တည္းျမဲေစရန္ အစဥ္ၾကိဳးပမ္းေလ႔ရိွသည္။ အျပင္ပန္းအရ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္သည္ဟုထင္ရ လင့္ကစား အတြင္းစိတ္ႏူးခံ့၍ အေပးသမားသာျဖစ္သည္။

မ်ွေ၀ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္၏ မမွန္၏ – ကိုယ္တိုင္ပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ .. ။ 😀

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။

၀ါ၀ါခိုင္မင္း ထံမွ ရယူထားပါသည္။

One thought on “အေျခခံ ဂဏန္းေဗဒင္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s