Chinese Mustard (မုန္ညင္းျဖဴ)

Chinese Mustard (မုန္ညင္းျဖဴ)

ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား –

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးသည္။ အထူး သျဖင့္ ေအးျမ ေသာ ရာသီ ဥတု ရွိသည့္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား တြင္ ပိုမို ျဖစ္ထြန္း၏။
စိုက္ပ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

————————————————————————————————————————————————-

စိုက္ပ်ိဳးပံု –

(က) ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း—-၃ ေပ x ၂ ေပ ရွိေသာ ပ်ိဳးခင္းတြင္ မ်ိဳးေစ့ ငါးမူးသား ခန္႔ ပ်ိဳးပါ။ မ်ိဳးေစ့ ခ်ၿပီး ေရျဖည္းျဖည္း ႏွ႔ံေအာင္ ခပ္ရႊဲရႊဲ ေလာင္း၍ ေကာက္ရိုး ျဖင့္ ၄ ရက္ခန္႔ အုပ္ထား ရသည္။
(ခ) ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း—–ေျမကို ေကာင္းစြာ ထြန္ယက္ ၍ ေျမၾသဇာ တစ္ဧက လွ်င္ လွည္း ၁၀ စီး မွ ၁၅ စီး ခန္႔ ထည့္ၿပီး သမေအာင္ ျပဳျပင္၍ တစ္ပင္ ၈ လက္မ တစ္တန္း ႏွင့္ တစ္တန္း ၁၂ လက္မ ခြာ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ စိုက္ပ်ိဳး ရမည္။
(ဂ) ျပဳစုဂရုစိုက္ျခင္း—ေရကို လိုအပ္ သလို ေလာင္း၍ ေပါင္းျမက္မ်ား ကို ရွင္းလင္း ထားေပး ရမည္။
(ဃ) ဆြတ္ခူးျခင္း—စိုက္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၄၅ မွ ၆၀ အၾကာတြင္ ဆြတ္ခူး ႏိုင္ပါသည္။
————————————————————————————————————————————————-

ျဖစ္တည္လာပံု –

အပင္—ရာသီပင္ မ်ိဳး ျဖစ္၍ အျမင့္ ၂ ေပခန္႔ ရွိသည္။
အရြက္— ေျမမွ ကပ္၍ ထြက္သည္။ ရြက္ရင္း ပိုင္း မာ၍ ရြက္ျပား ရြက္နား အ၀ိုက္မ်ား ရွိသည္။ ရြက္ရိုး ျဖဴသည္။ ရြက္ၫွာ ရွည္၍ အသားပြ ၿပီး အလယ္တြင္ ေျမာင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန၏။
အပြင့္—ပန္းခိုင္ ရွည္လ်ားသည္။ ပန္းပြင့္ ေလးမ်ား အ၀ါေရာင္ ရွိသည္။
အသီး —အလြန္ ေသးငယ္သည္။ လံုး၀ိုင္း၍ ႏွမ္းေစ့ ခန္႔ ရွိသည္။ အေမြး ထူသည္၊ ႏႈတ္သီး ရွည္သည္၊ အေစ့ျပား ၍ အၫိုႏု ေရာင္ရွိသည္။

————————————————————————————————————————————————-

အသံုး၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္း

( မုန္ညင္းေစ့ ၊ မုန္ညင္းဆီ။ )

————————————————————————————————————————————————-
အက်ိဳးအာနိသင္ –

အာနိသင္ —ျမန္မာ ေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ မုန္ညင္းသည္ စပ္ ခါး ေသာ အရသာ ရွိ၍ ပူေသာ သတၱိ ရွိ၏။ ထက္ျမက္ ၏ ၊ ၀မ္းမီးကို ေတာက္ေစ၏ ၊ သလိပ္တို႔ကို ကင္းၿငိမ္း ေစ၏ ။ေသြးအန္ ။ေသြးက် ၊ ႏူနာ ၊ ယားယံျခင္း ကို ေပ်ာက္ကင္း ေစ၏ ။

————————————————————————————————————————————————-

အသံုးျပဳပံု (သံုးစြဲနည္း) –

အေစ့
၁ ။ မုန္ညင္းျဖဴ ေစ့ကို ကြမ္းစားဂမုန္း ႏွင့္ေသြးၿပီး လိမ္းေသာ္ အဆစ္ေရာင္ ျခင္း ေပ်ာက္၏။

အဆီ
၁ ။ မုန္ညင္းဆီ အနည္းငယ္ကို အေအးလြန္၍ ကိုက္ေသာ နားနာကို ခတ္ေပးပါ က ေပ်ာက္ကင္း၏။
၂ ။ မုန္ညင္းဆီ ၊ မရိုးရြက္ ရည္၊ နႏြင္းတက္ ၎သံုးမ်ိဳး ကို ေရာခ်က္ ၍ ဆီက်န္လွ်င္ စစ္ယူၿပီး ေပြးနာ ၊ ယားနာမ်ား ကို လူးေပးပါက ေပ်ာက္ကင္းသည္။
၃ ။ မုန္ညင္းဆီ ကို ပရုတ္ႏွင့္ ခ်က္၍ ကေလးမ်ား ဗိုက္နာ ျခင္း ၊ အဆုတ္အေအး မိျခင္း ၊ ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုး ျခင္းမ်ား အတြက္ လိမ္းေဆး သို႔မဟုတ္ အုပ္ေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳ ရ၏။
၄ ။ ေဘလံုးေရာဂါ ၊ ေသြးဖ်ဥ္း ေရာဂါ ၊ ျမင္းသရိုက္ ေရာဂါ ၊ ေလထိုး ေလေအာင့္ ေရာဂါ မ်ား အတြက္ မုန္ညင္းဆီကို အနည္းငယ္ ေသာက္ေပး ျခင္း ၊ ေရာဂါ ျဖစ္ရာ ေနရာတြင္ ပြတ္၍ လိမ္းေပးျခင္း ျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း၏။
၅။ ထိပ္ကပ္နာ ရွိသူမ်ား ညအိပ္ရာ ၀င္ခ်ိန္ ႏွာေခါင္း တြင္းသို႔ မုန္ညင္းဆီ အနည္းငယ္ ထည့္ေပးက ေပ်ာက္၏။
၆ ။ ကေလးမ်ား မကၡရုနာ ေပါက္လွ်င္ မုန္ညင္းဆီ ျဖင့္ သံုးခါမွ် လိမ္းေပးရံုႏွင့္ မကၡရု မ်ား ေၾကြက် ေပ်ာက္ကင္း၏။
၇ ။ ေခါင္း ကိုက္ ေခါင္း အံု လွ်င္ ဦးေခါင္းတြင္ မုန္ညင္းဆီ ထည့္လိမ္း ေပးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း၏။
၈ ။ ဇက္ေၾကာတက္ ၊ မ်က္ရိုး ကိုက္ သည့္ ေနရာမ်ား တြင္ မုန္ညင္းဆီ လိမ္းေပးက လည္း ေပ်ာက္ကင္း၏။
၉ ။ အထံု အက်ဥ္ ၊ အခ်ိအနဲ႔ ၊ အေၾကာဆြဲ ၊ လက္ကပ္ ေျခကပ္ ျဖစ္လွ်င္ မုန္ညင္းဆီ တစ္ဆ ၊ ႏွမ္းဆီ တစ္ဆ ကို ေတာင္ဆိတ္ ဆီ သို႔မဟုတ္ ေတာဆိတ္ ဆီႏွင့္ ေဖ်ာ္၍ ပြတ္လိမ္းေပး က ေပ်ာက္၏။
၁၀ ။ လည္ပင္းႀကီး ေရာဂါ အတြက္ မုန္ညင္းဆီ တစ္္ဆ ၊ ႏွမ္းဆီ တစ္ဆကို စပါးႀကီး သည္းေျခ ႏွင့္ ေဖ်ာ္၍ လည္ပင္း တြင္ စုတ္ႏွင့္ ထိုးၿပီး ပဥၥကာနီသီး သို႔မဟုတ္ ဖရဲသီး ကို အေျခာက္လွန္း ေသြးလိမ္းက ေပ်ာက္၏။
၁၁။ အနာပ်က္ ၊ အနာေဆြး မ်ား တြင္ မုန္ညင္း ဆီ လိမ္းက ေပ်ာက္၏။
၁၂ ။ မုတၱက် သူမ်ား မုန္ညင္းဆီ ျဖင့္ ႏွိပ္နယ္လိမ္း ေပးက ေပ်ာက္၏။
၁၃ ။ လူေကာင္းမ်ား ကိုယ္တြင္ လိမ္း၍ အိပ္ပါက ၀ဲနာ ၊ ယားနာ ၊ ႏူနာ ၊ ေလနာ မ်ား မွ ကင္းေ၀း ေစ၏။

————————————————————————————————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s