ဗုဒၶဘာသာမွ မွတ္သားစရာ

• ဘီစီ-၆၂၃ ဘုရားရွင္ေမြးဖြါးသည္။
• ဘီစီ-၅၈၈ ဘုရားအေလာင္းသဗၺညုတဥာဏ္ကုိရေတာ္မူသည္။
• ဘီစီ-၅၆၀-၄၈၀ ဗုဒၶေဂါတမသက္ေတာ္ထင္ရွားပြင့္ေတာ္မူသည္။
• ဘီစီ-၅၄၄ ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူသည္။
• ဘီစီ-၂၄၆ သိရိလကၤာနိဳင္ငံသုိ႔သာသနာေရာက္သည္။

• …………………………………………………………
* ေအဒီ- ၆၇-၂၁၇ တရုပ္ျပည္သုိ႔ဗုဒၶဘာသာေရာက္သည္။
* ေအဒီ-၁၅၀ နာဂဇုန (မဟာယန အဘိဓမၼာပညာရွင္ႀကီး)ေပၚထြန္းသည္။
• ေအဒီ-၃၇၂ ကုိးရီယားသုိ႔ဗုဒၶဝါဒေရာက္သည္။
• ေအဒီ-၄၂၀ အရွင္ဗုဒၶေဃာသမေထရ္(ေထရဝါဒအဌကထာဆရာ)ေပၚထြန္းသည္။
• ေအဒီ-၄၃၀ အိႏၵိယနိဳင္ငံ၊ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ႀကီးကုိ တည္ေထာင္သည္။
• ေအဒီ-၃၉၉ ဖာဟီယန္ရဟန္းေတာ္သည္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ တရုတ္ဘာသာသုိ႔ျပန္ဆုိသည္။
• ေအဒီ-၄၀၀-၅၀၀ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီယား၊ ဗီယက္နာမ္၊ အင္ဒုိနီးရွားနိဳင္ငံမ်ားသုိ႔ဗုဒၶဝါဒေရာက္ရွိသည္။
• ေအဒီ-၅၂၀ ေဗာဓိဓမၼမေထရ္ တရုတ္ျပည္မွာ ဇင္ဂုိဏ္းတည္ေထာင္သည္။
• ေအဒီ-၅၂၂ ဂ်ပန္ျပည္သုိ႔ဗုဒၶဝါဒေရာက္သည္။
• ေအဒီ-၆၃၉ တိဘက္ျပည္သုိ႔ဗုဒၶဝါဒေရာက္သည္။
• ေအဒီ-၆၀၀-၇၀၀ ထုိင္းနိဳင္ငံသုိ႔ဗုဒၶဝါဒေရာက္သည္။

အရွင္နႏၵသာရ(သစၥာေရာင္ျခည္) မွ စုေဆာင္းတင္ျပသည္။ Ref: အိႏၵိယ၊ မဇၥ်ိမေဒသစာအုပ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s