၀ါလကင္းလြတ္ သီတင္းကြ်တ္ေသာ္

အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္ ေဗဒင္ အတတ္ပညာ

အိ္မ္ေထာင္ေရး ဆုိသည္ မွာ လူတစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး တစ္မိသားစု ႏွင္႔ တစ္မိသားစု ဘ၀တစ္သက္တာလုံး ေပါင္းဖက္ရမည္႔အေရးၿဖစ္ရ်္ လြန္စြာမွ အေရးၾကီးလွပါသည္။ အိမ္ေထာင္ ၿပဳၿခင္း မွာ တနည္းအားၿဖင္႔ ထီထုိးၿခင္းႏွင္႔သာ ဆင္တူ သည္။

ကံေကာင္းလွ်င္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ သည္ မိမိႏွင္႔မရခင္ ဆုိးေပခ်င္သေလာက္ဆုိးေပရ်္ မိမိႏွင္႔ ရေသာ အခါတြင္ ေကာင္းသြား တတ္ေပ သည္။ ထုိ႔အတူ မိမိႏွင္႔ရေသာအခါတြင္မွ ဆုိးသြားေသာ အခါမ်ားလည္းရွိသည္။ မိမိရဲ႕ အထိန္းအကြပ္သည္လည္း အေရးၾကီးတဲ႔ အပိုင္းမွာပါတာေပါ႔ေလ။ သို႔ေပမယ္႔ “ေရွးထုံးလည္း မပယ္နဲ႔ ေစ်းသုံးလည္းမၾကြယ္နဲ႔ ” ဆုိတဲ႔ စကားအတိုင္း ေရွးကတြက္ခ်က္ဖူးတဲ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္နည္းကို မွတ္သားမိသေလာက္ စုစည္းတင္ၿပ လုိက္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဖက္(အတြင္းမိတ္)
“ ဥႆာ၊ စိန္ပန္း၊ ဒန္းလွ၊ ကိုရွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ အသက္ရွည္ဖို႕ရာ “ ဟူေသာ လကၤာအရ
တနဂၤေႏြ ႏွင္႔ ေသာၾကာ၊ အဂၤါႏွင္႔ ၾကာသပေတး ၊ စေန ႏွင္ ဗုဒဟူး ၊ တနၤလာ ႏွင္႔ ရာဟု ( ဗုဒဟူး ညေနဖြား) သားသမီးတို႕ သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။ လက္ထပ္မဂၤလာ ၿပဳသင္႔ပါသည္ဟုဆုိပါသည္။

အိမ္ေထာင္ရန္ဖက္
“ ဓမၼာ ၊ ေသာက၊ အင္း၀ ၊ရာဇာ အိမ္ေထာင္မဖက္ရာ ” ဟူေသာ စာဆိုအရ စေန ႏွင္႔ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာႏွင္႔ တနလၤာ၊ ဗုဒဟူး ႏွင္႔ တနဂၤေႏြ ၊ ရာဟု ႏွင္႔ အဂၤါသားသမီး တုိ႔သည္ အမ်ားအားၿဖင္႔ လက္မထပ္သင္႔ အိမ္ေထာင္မၿပဳသင္႔ ဟု ဆိုထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိ အခ်က္ မ်ားၿဖင္႔ လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဘ၀တစ္ခုလုံးအတြက္ မမွန္ကန္ႏိုင္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည္႔သြင္း ဆုံးၿဖတ္ရပါမည္။

၁။အိမ္ေထာင္ေန႔ထပ္
၂။နတ္ လူ ဘီလူး (နကၡတ္)
၃။မဂၤလာ ၿပဳသင္႔ေသာလ
၄။နာမကူရတို္င္းအရ ေရြးနည္း
၅။ေမြးနံျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿခင္း

၁။အိမ္ေထာင္ေန႔ထပ္ အေဟာအလကၤာ
ဂဋဳန္အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာၿပင္းရ်္ ၊ က်ားၿခင္းဖက္က ဥစၥွာရဧ။္ ။
သီဟခ်င္းေန ေသာက ေပြ၊ ဆင္ေနတူ ကပူေလာင္လွ။
ၾကြက္ၿခင္းတုိ႔မွာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ၊ ပူးမွာ ဆက္ေရး ေကာင္းက်ဳိးေပး။
စေနခ်င္းဖက္ စီးပြားပ်က္သည္ မွတ္ဖြယ္ လူတို႔အိမ္ေထာင္တည္း။
အဓိပၸါယ္ကေတာ႔

တနဂၤေႏြ သားသမီးအခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က် ပါက ခ်စ္ေမတၱာ အလြန္ၾကီး ရ်္ အိမ္ေထာင္ ၾကာရွည္ ခုိင္ၿမဲ တတ္ပါတယ္။
တနလၤာ သားသမီးအခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က်ပါက ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ ေပါမ်ားပါသည္။
အဂၤါသားသမီး အခ်င္းခ်င္းအိမ္ေထာင္က်ပါက ပူေဆြးေသာက ဗ်ာပါဒေရာက္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲမွဳ အေထြေထြ ၾကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။
ဗုဒဟူးသားသမီး အခ်င္းခ်င္းအိမ္ေထာင္က်ပါက ပူပင္ ရတတ္ပါသည္။
ၾကာသပေတးသားသမီး အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က်ပါက ခ်မ္းသာသုခရရွိတတ္ပါသည္။
ေသာၾကာသားသမီးအခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က်ပါက ေကာင္းက်ဳိးေပးတတ္ပါသည္။
စေနသားသမီး အခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္က်ပါက စီးပြားေရးပ်က္တတ္ပါသည္။

၂။နတ္ လူ ဘီလူး(နကၡတ္)
မိမိရဲ႕ ၿမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ ကို (၃) ႏွင္႔စားပါ။

၁ ၾကြင္းလွ်င္ နတ္နကၡတ္
၂ ၾကြင္းလွ်င္ လူနကၡတ္
၃ ၾကြင္းလွ်င္ ဘီလူး နကၡတ္

လူ လူ ခ်င္းထိမ္းၿမားမူ ခ်စ္ေမေတၱာ ၾကီးအံ႔။
ဘီလူးႏွင္႔ နတ္ လက္ထပ္မူ ေဘးရန္ကင္းအံ႔။
နတ္ႏွင္႔ လူ ထိမ္းၿမားမူ ေအးခ်မ္းသာယာ အံ႔။ (ခ်မ္းသာၿပည္႔စုံ အံ႔)
ဘီးလူးအခ်င္းခ်င္း ထိမ္းၿမားမူ တန္ခိုးၾကီးအံ႔။
လူႏွင္႔ ဘီလူးထိမ္းၿမားမူ ပ်က္စီးအံ႔။
နတ္အခ်င္းခ်င္းထိမ္းၿမားမူ အသက္ ရွည္အံ႔။
*****နံပါတ္ (၂) အခ်က္တြင္ လူႏွင္႔ ဘီလူးနကၡတ္ သာ ေရွာင္သင္႔ပါသည္*****

၃။မဂၤလာ ၿပဳသင္႔ေသာလ
တန္ခူး ကဆုန္ နယုန္ သီတင္းကၽြတ္ တန္ေဆာင္မုန္း တပို႕တြဲ လတုိ႕တြင္ လက္ထပ္မဂၤလာၿပဳသင္႔ပါသည္။ က်န္ေသာ ေၿခာက္လက္ို ေရွာင္ရပါမည္။ ထိုေကာင္းေသာလတြင္ ေကာင္းေသာ ေန႔ရက္ ကိုေရြးခ်က္ရ်္ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲၿပဳ ပါကအိမ္ေထာင္ေရး သာယာေစပါသည္။

တနဂၤေႏြ အဂၤါ ၾကာသပေတးေန႔ ၿပဳပါမဂၤလာ ၊ သမီးႏွင္႔သား ပြားစီးၿငားမ်ားၿပား ၀န္းရံခ။
တနလၤာ ေသာၾကာ ထိမ္းၿမားပါ၊ ဥစၥာ ေပါၾကြယ္၀ ၊ သမီးကညာ ရံမ်ားစြာ ၀န္းလာ မွန္ခယ။
ဗုဒဟူး ၊ စေန ထိမ္းၿမားေပ၊ ရံေရြသား ပုတၱ၊ နည္းပါးၿခံရံ ကိုယ္သည္းခံ မညံတိတ္ဆိတ္လွ။

ရေသ႔ ရွစ္ေသာင္း ဆရာေကာင္း မွတ္ေၾကာင္းမွာခဲ႔ၾက ။ ေန႔ (၇) ရက္စလုံးမေကာင္းေသာ ေန႔ဟူရ်္ မရွိပါ။
သို႔ေသာ္ ႏွစ္အလုိက္ လ အလို္က္ ၿပကၡဒိန္ ႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာမ်ားႏွင္႔ တုိင္ပင္ညိွႏွဳိင္းလုပ္ေဆာင္သင္႔ပါတယ္။

၄။နမကူရ တုိင္အရ ေရြးၿခင္း
ေမြးသကၠရာဇ္ ကို ေထာင္ဂဏန္းႏွင္႔ ရာဂဏန္းပယ္ရ်္ ၅ ႏွင္႔ ေပါင္းရပါသည္။ ၄င္းကို ၇ ႏွင္႔ ၿပန္ရ်္စားရသည္။ ရေသာအၾကြင္းကို မဟာဘုတ္တုိင္ လကာၤအရ ထူရပါသည္။

ဥပမာ အားၿဖင္႔ ကိုယ္႔ေမြးသကၠရာဇ္ သည္
“၁၃၄၂ ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔ ” ၿဖစ္ပါက

၄၂ + ၅ =၄၇
၄၇ ကို ၇ ႏွင္႔ စားပါက အၾကြင္း ၅ ရပါသည္။

၁ ၾကြင္းလွ်င္ တနဂၤေႏြ ႏွင္႔ တနလၤာ သားသမီးတို႕ကို လက္မထပ္သင္႔ပါ။
၂ ၾကြင္းလွ်င္ တနလၤာနွင္႔ အဂၤါ သားသမီးတုိ႕ကို လက္မထပ္သင္႔ပါ။
၃ ၾကြင္းလွ်င္ အဂၤါနွင္႔ ဗုဒဟူး သားသမီးတို႕ကို လက္မထပ္သင္႔ပါ။
၄ ၾကြင္းလွ်င္ ဗုဒဟူး ႏွင္႔ ၾကာသပေတး သားသမီးတို႕ကို လက္မထပ္သင္႔ပါ။
၅ ၾကြင္းလွ်င္ ၾကာသပေတးႏွင္႔ ေသာၾကာ သားသမီးတို႕ကို လက္မထပ္သင္႔ပါ။
၆ ၾကြင္းလွ်င္ ေသာၾကာနွင္႔ စေန သားသမီးတို႕ကို လက္မထပ္သင္႔ပါ။
၀ ၾကြင္းလွ်င္ စေနနွင္႔ တနဂၤေႏြ သားသမီးတို႕ကို လက္မထပ္သင္႔ပါ။

၅။ ေမြးနံျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္း
ေန႔နံ ႏွစ္ခုကို ေပါင္းပါ။
ဥပမာ ေသာၾကာႏွင္႔ ၾကာသပေတး ဆုိပါစို႔။
ေသာၾကာ က ၆ ၊ ၾကာသပေတးက ၅ ေပါင္းလွ်င္ ၁၁ ရပါသည္။
ရေသာ ၁၁ ကို ၅ ႏွင္႔ ေၿမွာက္ ရ်္ ရ ၿဖင္႔ စားပါ ။
၅၅ ကို ရ ၿဖင္႔စားေသာ္ ၆ ၾကြင္းပါသည္။

၀ ၿကြင္းပါက လုံး၀ မယူသင္႔ပါ။ စီးပြားေရးကပ္ဆုိး ဆုိဒ္မည္။
၁ ႏွင္႔ ၂ ၾကြင္းပါက စီးပြားေရး မွာ မရွိ မရွား အေၿခအေန ၿဖစ္သည္။
၃ ႏွင္႔ ၄ ၾကြင္းပါက စီးပြားေရးမွာ လူတန္းေစ႔ စားနိုင္ေသာက္ႏိုင္ ရ်္ မေတာင္႔တရေသာ ဘ၀ကိုိ ရမည္။
၅ ႏွင္႔ ၆ ၾကြင္းပါ က ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မည္။

အထက္ပါနည္းမ်ားထဲမွ တနည္းသာ မေကာင္းဘဲ က်န္တဲ႔နည္းမ်ားနွင္႔ ေကာင္းလွ်င္ အိမ္ေထာင္ၿပဳႏို္င္ပါေၾကာင္းအၾကံေပးခ်င္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္ၿပဳသည္မွာဘ၀ တစ္သက္တာ ကိစၥ ၿဖစ္ရ်္ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ စိစစ္ၿပီးမွ ၿပဳသင္႔ေၾကာင္း ေစတနာ ထားရ်္ ကိုးကားစာအုပ္ထဲမ်ားမွ ေလ႔လာမွတ္သားမိသေလာက္ ေရးသားတင္ၿပအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s