အဆိုအမိန္႕

ဆရာ ဦေအာင္သင္းေျပာခဲ့ေသာ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ရဲ ့အဆိုအမိန္ ့တခု

@အႀကင္သူသည္ အေႀကာင္းကုိ သိ၏။ ထိုသို ့ သိေႀကာင္းကိုလည္း သိ၏။ ပညာရွိပါ။ ဆည္းကပ္ပါ .. တဲ့ ။
@အႀကင္သူသည္ အေႀကာင္းကို မသိ၊ ထိုသုိ ့မသိေႀကာင္းကိုလည္း မသိ။ လူမိုက္ပါ၊ ေဝးေဝးက ေရွာင္ႀကဥ္ပါ ..တဲ ့။

@အႀကင္သူသည္ အေႀကာင္းကုိ မသိ။ ထုိသို ့မသိေႀကာင္းကိုမူ သိ၏။ ရုိးသားေသာ ပညာမဲ့သူပါ။
မ်ွေဝေပါင္းသင္းပါတဲ ့။

@အႀကင္သူသည္ အေႀကာင္းကို သိ၏။ ထိုသုိ ့ သိေႀကာင္းကိုမူ မသိ။ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ ပါ ၊ တဆိတ္ ႏွဳိးလုိက္ပါ တဲ ့။

မွတ္မွတ္သားသား
ဖိုရမ္တစ္ခုကေနဖတ္မိတာပါစဥ္းစားတိုင္း အေတြးေတြအမ်ားႀကီးထြက္ထြက္လာလို ့

မိတ္ေဆြတို ့လည္းေတြးႀကည့္ႀကပါဦးလူတို ့သည္ ေသာက္ေရအိုးစင္ကေရကို ေသာက္ရံုသာေသာက္ၾက၏။ ဘယ္ေတာ့မွေျခမေဆး ။

ေျခေဆး ေရအိုးကေရကို လည္း ေျခေဆးရံု သာ ေဆးၾက၏ ။ ဘယ္ေတာ့မွမေသာက္ၾက။
ထို ့အတူ ေယာက်ာ္းအမ်ားစုတို ့သည္ ကိုယ္က်င့္သီလ ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီး
အိေျႏၵရွိေသာမိန္းကေလး ကို ရာသက္ပန္ အတည္သာၾကံ၏ ။ အေပ်ာ္မၾကံ ။

အညွာလြယ္ ျပီး ကိုယ္က်င့္ သီလ မရွိေသာမိန္းမကို သာယာမႈ ရွာရံု အေပ်ာ္သာ
ၾကံ ျပီး ရာသက္ပန္အတည္မၾကံၾကေပ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s