အခ်ိန္တစ္ခုမွာ –

ျဖစ္စဥ္တိုင္းအတြက္ အခ်ိန္ရာသီ စက္ဝိုင္းတစ္ခုလိုအပ္သည္။ အခ်ိန္တစ္ခုမွာ
ေကာင္းကင္ဘံုေအာက္မွာရွိသမွ် ကိစၥေတြ အားလံုး ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္
For everything there is a season, And a time for every matter under heaven:

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ေမြးဖြားဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက ေသဆံုးဖို႔
A time to be born, and a time to die;

  – အခ်ိန္တစ္ခုက စတင္ဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက မယိုင္လဲေအာင္ မနည္း အားတင္းထားဖို႔
A time to plant, and a time to pluck up what is planted;

   – အခ်ိန္တစ္ခုမွာ ဖ်က္ဆီးဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုမွာ ျပင္ဆင္ ကုသဖို႔
A time to kill, and a time to heal;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ၿပိဳက်ဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက တည္ေဆာက္ဖို႔
A time to break down, and a time to build up;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ငိုေၾကြးဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက ရယ္ေမာဖို႔
A time to weep, and a time to laugh;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ဝမ္းနည္းပူေဆြးဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက ေပ်ာ္ရႊင္ ကခုန္ဖို႔
A time to mourn, and a time to dance;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက အေဝးကို ပယ္ထုတ္ဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက အနီးနား အတူရွိေနဖို႔
A time to throw away stones, and a time to gather stones together;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ေပြ႔ဖက္ဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက ေရွာင္ဖယ္ဖို႔
A time to embrace, And a time to refrain from embracing;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက ျဖဳန္းတီးဖို႔
A time to seek, and a time to lose;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ထိန္းသိမ္းထားဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက စြန္႔လႊတ္ဖို႔
A time to keep, and a time to throw away;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ဆုတ္ၿဖဲဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက ဖာေထးဖို႔
A time to tear, and a time to sew;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ဆိတ္ဆိတ္ေနဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက စကားေျပာေနဖို႔
A time to keep silence, and a time to speak;

   – အခ်ိန္တစ္ခုက ခ်စ္ဖို႔၊ အခ်ိန္တစ္ခုက မုန္းဖို႔
A time to love, and a time to hate,

   – အခ်ိန္တစ္ခုက စစ္ပြဲ၊ အခ်ိန္တစ္ခုက ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း
A time for war, and a time for peace.

( http://www.meepyatite.info )မွ ကူးယူေဖၚျပထားပါသည္။

2 thoughts on “အခ်ိန္တစ္ခုမွာ –

  1. Introduction ထဲမွာ ပါ ပါတယ္..

    (အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ သူမ်ားဆီက ကူးယူထားတာပါ .

    ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေရးထားရင္ ကိုယ္တိုင္ေရးဆိုၿပီး ေဖၚျပထားပါမည္ ..)

    အရင္တုန္းက ၾကိဳက္လို႕ ကူးယူထားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းသင့္လို႕ ၊ ယခုကဲ့သို႕ post တင္ဖို႕ အဆင္ေျပလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေပမယ့္လည္း ကူးယူခဲ့ေသာ site’s link မမွတ္မိေသာေၾကာင့္ ေဖၚျပမေပးမိသည္ကို နားလည္ေပးပါရန္။

    အခုလို လာေရာက္အသိေပးသြားတဲ့အတြက္ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s