စိတ္ခြန္အား

စိတ္ခြန္အားေပးသည့္  အတိုဆံုးအဆုံးအဆိုအမိန့္မ်ား

IF  you  can’t  accept   losing,  you  can’t   win.

ရွံးနိမ့္မူကို လက္မခံနိင္လ်င္  ေအာင္နိင္မူမရနိင္။

success  is  a  journey  ,  not  a   destination.

ေအာင္ၿမင္မူသည္  ခရီးစဥ္ၿဖစ္သည္.  ခရီးဆံုးမဟုတ္။

Arriving   at  a goal  is  the  stranger  point  of  another.

ေရာက္ရွိသည့္  ပန္းတိုင္သည္ ေနာက္ပန္းတိုင္တစ္ခုရဲ့  တာတြက္ၿဖစ္သည္။

Success   is   getting   what  you  want  ,happiness  is wanting  what you  get.

အလိုရိွေသာ  အရာကိုရရွိၿခင္းသည္ ၊  ေအာင္ၿမင္မူ ရရွိသည့္အရာကိုနွစ္သက္ၿခင္းသည္ ေပ်ာ္ရြင္မူပင္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s