စကားလိမ္ ႏွင့္ စကား၀ွက္

စကားလိမ္
စကားကို ကာရန္အားျဖင့္ ေရွ႕ေနာက္လိမ္လည္၍ျဖစ္ေစ၊ အလ်ားလိုက္လိမ္ပတ္၍လည္းေကာင္း ေျပာဆိုေသာ စကားထာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤစကားထာတြင္မူ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ျမွဳပ္ႏွံ၍မထား။ ႏႈိက္၍ ယူရန္မလို၊ သူ႕အေျဖႏွင့္သူ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။
ေမး။    ေတာင္ၾကိဳေတာင္ၾကား၊ ေပါက္သည့္၀ါး၊ အဖ်ားခပ္သြယ္သြယ္
ေျဖ။    အိမ္ၾကိဳအိမ္ၾကား၊ ေမြးသည့္သား၊ စကားခပ္ၾကြယ္ၾကြယ္

ေမး။    ပ၀ါပါးကို ၾကက္သားထုပ္ေတာ့ စြန္းတတ္တယ္
ေျဖ။    တစ္ရြာသား ရည္းစားလုပ္ေတာ့ လြမ္းရတယ္

ေမး။    ခေမာက္ဖ်ား စပါးသီး
ေျဖ။    သေပါက္သား စကားၾကီး
စေသာ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုသည့္ စကားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုစကားထာမ်ဳိးတြင္ အစ၊အဆံုး ကာရန္ညီသည္လည္းရွိ၊ မညီသည္လည္းရွိသည္။ ကာရန္လံုး၀မညီဘဲ အလိုက္သက္သက္ျဖင့္ ေျပာရသည္လည္းရွိေပသည္။
စကားလိမ္းေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ကာရန္ေရွ႕ေနာက္ျပန္လွန္ကာ လိမ္၍ေျပာေသာ စကားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေလာကဓံ – လံကေဓာ၊ ေနာင္မွသိ – နိမွေသာင္၊ လင္မလာ – လာမလင္ စသည္ျဖင့္ ေရွးကဗ်ာ၊ သီခ်င္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည့္စကားမ်ဳိးျဖစ္သည္


ေမး။    နမုတစ၊ ႏူေပ၊ အယုစိတ္
ေျဖ။    ႏြားမတစ္စု၊ ေနပူ၊ အရိပ္စု

ေမး။    ၀ယင္ဘံု၊ ဂ်ဳအိုး၊ ေတလာေလာင္လို႕ အကိုေက်ာက္၊ ေလာက္ကေလးကကူ
ေျဖ။    ၀ါးရံုပင္၊ ခ်ဳိးဥ၊ ေတာင္ေလလာလို႕ ေအာက္ကိုက်၊ လူကေလးကေကာက္
စေသာ စကားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အနက္အဓိပၸါယ္ကို နက္နက္နဲနဲ ႏိႈက္ခၽြတ္ရွာေဖြေဖာ္ရန္မလိုဘဲ သူ႕အေျဖႏွင့္သူ အလိုက္သင့္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ မ်ားရန္လိုသည္။ ဟာသဥာဏ္၊ ဇ၀နဥာဏ္ ရႊင္ဖို႕လိုသည္။ တစ္ဦးက၀ွက္သည္ကို တစ္ဦးက လွ်င္ျမန္စြာ ေျဖရန္၊ ျပန္လည္ေခ်ပရန္သာလိုသည္။


စကား၀ွက္

စကားတစ္လံုးစီ တစ္လံုးစီကို ၀ွက္၍ထားရာ ယင္းတို႕ကို စုေပါင္းေျဖဆိုလိုက္ေသာအခါ လိုအပ္ေသာ အေျဖထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ စကား၀ွက္တြင္မူ စကားလံုးမ်ားကို စကားလိမ္ခံ၍ ၀ွက္သည္လည္းရွိသည္။
ေမး။     စံပယ္ဖူးစ ၊ ဆီးေယာင္းမ
ေျဖ။    ငံု ၊  ေမႊ  = ေငြမႈန္
ေမး။    ကန္၏တန္ဆာ၊ တံငါ၏လက္နက္
ေျဖ။    ၾကာ    ၊     ပိုက္   = ၾကိဳက္ပါ

ေမး။    ေကာင္းကင္၏တန္တာ၊ လူမလိမ္မာ
ေျဖ။    ၾကယ္   ၊   မိုက္   =  ၾကိဳက္မယ္
စေသာ စကားမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ၾကံဆလွ်င္ ၾကံဆသေလာက္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။

One thought on “စကားလိမ္ ႏွင့္ စကား၀ွက္

  1. ေရတက္ေရက် ေအာ္ေနက် သမင္ေခါင္းကခြ ငါးမူးတန္ကို တစ္က်ပ္ေပး တုတ္ၿပီး ဓားၿပီးေဆး ဟူေသာ စကားလိမ္၏ အဓိပၸါယ္ကို သိခ်င္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s