ေၿမးအဘိုးပံုၿပင္

အ ဘိုး အို တစ္ ေယာက္ ငါး ႏွစ္ အ ရြယ္ သာ ရွိ ေသး တဲ့ သူ႕ ေၿမး ေလး နဲ႕ အ တူ လမ္း ေလွ်ာက္ ထြက္ လာ ယင္း တစ္ ေန ရာ အ ေရာက္ မွာ ေတာ့ ေၿမး ငယ္ က ေလွ်ာက္ ေန တဲ့ ေၿခ လွမ္း ကို တုန္႕ ခ နဲ ရပ္လိုက္ပါတယ္
“ဘာ လို႕ လဲ ေၿမး ေလး ရဲ႕”

“ဘိုး ဘိုး ေကာင္း ကင္ ၾကီး က ဘာ ၿဖစ္ လို႕ ၿပာ တာ လဲ ဟင္”
ဒီ ေတာ့ အ ဘိုး လုပ္ တဲ့ သူ က “ဘာ မွ မ ၿဖစ္ ဘူး သူ န ဂို က တည္း က အ ၿပာ ေရာင္ ပဲ ေလ ဒီ ေတာ့ ၿပာ တာ ေပါ့ ေၿမး ေလး ရဲ႕”
“ဟင္ ဘိုး ဘိုး က လဲ ဒါ ဆို မိုး ရြာ ကာ နီး ယင္ က် ေတာ့ ဘာ လို႕ ေကာင္း ကင္ တစ္ ခု လံုး မည္း ေမွာင္ ေန တာ လဲ”
“အဲ အဲ ဒါ က မိုး နတ္ မင္း ၾကီး က စိတ္ ဆိုး ေတာ့ သူ႕ မ်က္ ႏွာ ၾကီး မည္း သြား တာ ေပါ့”
“ဟင္ ဒါ ၿဖင့္ မိုး ရြာ တာ က ေရာ”
“အဲ အဲ ဒါ က မိုး နတ္ မင္း ၾကီး က စိတ္ မ ေကာင္း လို႕ ငို တာ ေပါ့ ကြယ့္”
“ဟင္ ဘိုး ဘိုး ခု န က ေၿပာ ေတာ့ ေကာင္း ကင္ ၾကီး မည္း တာ က မိုး နတ္ မင္း က စိတ္ ဆိုး လို႕ ဆို အ ခု မိုး ရြာ တာ က် ေတာ့ မိုး နတ္ မင္း က စိတ္ မ ေကာင္း လို႕ ငို တာ ဆို ေတာ့ မိုး နတ္ မင္း ၾကီး က စိတ္ ဆိုး လိုက္ စိတ္ မ ေကာင္း ၿဖစ္ လုိက္ နဲ႕ ဘိုး ဘိုး ဟာ က မ ဟုတ္ ေသး ပါ ဘူး ဆ ရာ မ က ေၿပာ ေတာ့ မိုး ရြာ တာ တိမ္ ေတြ ေငြ႕ ရည္ ဖြဲ႕ လို ရြာ တာ တဲ့ ဟြန္႕.. ဘိုး ဘိုး သား သား ကို လိမ္ တယ္”
“ေၾသာ္ သား သား က လဲ သား သား ဆ ရာ မ က ဘိုး ဘိုး ေလာက္ မွ အ သက္ မ ၾကီး ေသး တာ ဘိုး ဘိုး က ပို သိ တာ ေပါ့ ကြယ့္”
“ထား ပါ ေတာ့ ဒါ နဲ႕ ဟိုး ေကာင္း ကင္ ေပၚ က ငွက္ ေတြ က ဘာ လို႕ သား တို႕ လို ေၿမ ၾကီး ေပၚ မွာ မ ေန တာ လဲ ဟင္ ဘိုး ဘိုး”
အ ဘိုး က တစ္ ခ်က္ စဥ္း စား ၿပီး “ငွက္ က ေလး ေတြ က ေတာင္ ပံ ပါ ေတာ့ ပ်ံ ရ တာ ေပါ့ ကြယ့္ ေတာင္ ပံ ပါ တဲ့ ေကာင္ ေတြ က ေၿမ ၾကီး ေပၚ မွာ လမ္း ေလွ်ာက္ လို႕ မ ရ ဘူး ေလ အဲ ဒါ ေၾကာင့္ ေကာင္း ကင္ ေပၚ တက္ ေန တာ ေပါ့ ကြယ့္”
“ဟင္ ဒါ ၿဖင့္ ၾကက္ က ေလး ေတြ က် ေတာ့ ဘာ လို႕ ေၿမ ၾကီး ေပၚ မွာ ေန တာ လဲ သူ တို႕ မွာ လဲ အ ေတာင္ ပံ ပါ တာ ပဲ”
“အဲ.. အဲ ဒါ က.. ေၾသာ္ သား သား က လဲ ဟို က ငွက္ သား သား ေၿပာ တာ က ၾကက္ ငွက္ နဲ႕ ၾကက္ မ တူ ဘူး ေလ”
“ဟာ ဘိုး ဘိုး ဟာ က ဘာ မွန္း လဲ မ သိ ဘူး ၾကက္ မွာ လဲ အ ေတာင္ ပံ ပါ တာ ပဲ သူ လဲ ေကာင္း ကင္ ထဲ သြား ေန ရ မွာ ေပါ့ ဟင့္ အင္း ဟင့္ အင္း ဘိုး ဘိုး သား သား ကို လိမ္ တယ္”
“ေၾသာ္ ေၿမး ေလး က လဲ ဂ်ီ က် ေန ၿပန္ ပါ ၿပီ လာ.. အိမ္ ၿပန္ ၾက စို႕ ေမွာင္ လာ ယင္ ေဒ ေဝါ ၾကီး လိုက္ ကိုက္ လိမ့္ မယ္”
“ဘိုး ဘိုး ေဒ ေဝါ ဆို တာ က ဘာ ၾကီး လဲ ဟင္”
“ေဒ ေဝါ ဆို တာ သ ရဲ ၾကီး ေပါ့ အ စြယ္ ၾကီး ႏွစ္ ေခ်ာင္း နဲ႕ လွ်ာ ၾကီး က တစ္ လံ ေလာက္ ၾကီး နဲ႕ ေၾကာက္ စ ရာ ၾကီး ေပါ့ ကြယ္”
“ဟင္ ဒါ ဆို သား သား ၾကည့္ ေန က် ပါ ဝါ ရိမ္း ဂ်ား ထဲ က အ ေကာင္ ၾကီး ေတြ လို ေန မွာ ေပါ့ ေနာ္ သား သား ၾကည့္ ခ်င္ တယ္ လိုက္ ၿပ ပါ လား”
“အာ သား သား က လည္း ေပါက္ ေပါက္ ရွာ ရွာ ေဒ ေဝါ က တ ကယ္ မွ မ ရွိ တာ ဘယ္ လို လိုက္ ၿပ မွာ လဲ”
“ဟင္ ဒါ ဆို ဘိုး ဘိုး က သား သား ကို လိမ္ တာ ေပါ့” ေၿမး ေလး က စိတ္ ပ်က္ လက္ ပ်က္ ေၿပာ ပါတယ္
“အဲ…. အဲ ဘိုး ဘိုး က မ လိမ္ ပါ ဘူး ကြယ္ ေဒ ေဝါ က တ ကယ္ ရွိ တယ္ ကြယ့္ အဲ..ဒါ ေပ မယ့္ ေၾကာက္ စ ရာ ၾကီး ဆို ေတာ့ ဘိုး ဘိုး လဲ လိုက္ မ ၿပ ရဲ ဘူး ကြယ္ လာ ပါ သား သား ရယ္ အိမ္ ၿပန္ စို႕ သား သား ေမ ေမ တို႕ စိတ္ ပူ ေန လိမ့္ မယ္”
“ဟင့္ အင္း ဟင့္ အင္း ဘိုး ဘိုး သား သား ကို လိမ္ တယ္ ဆ ရာ မ က ေၿပာ တယ္ လိမ္ တယ္ ညာ တယ္ ဆို တာ လူ ဆိုး လူ မိုက္ ေတြ မွ လုပ္ တာ တဲ့ ဘိုး ဘိုး က လူ ဆိုး ၾကီး ပဲ ေတာ္ ၿပီ ဘိုး ဘိုး ကို မ ေခၚ ေတာ့ ဘူး”
“အာ ဒီ က ေလး နာ ေတာ့ မွာ ပဲ လာ အိမ္ ၿပန္ မယ္ ေၿပာ လို႕ မ ရ ယင္ ငါ လက္ ပါ လာ မယ္ ေနာ္”
“အီး ဟီး ဟီး..ဟီး ဟီး..”
“အာ မ ငို နဲ႕ မ ငို နဲ႕ တိတ္ တိတ္”
ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ တ ရား ပြဲ က ၿပန္ လာ တဲ့ မိတ္ ေဆြ ဘုန္း ေတာ္ ၾကီး တစ္ ပါး က ၿမင္ သြား ၿပီး
“ေဟ့ ဒီ ေၿမး အ ဘိုး ဘယ္ လို ေတြ ၿဖစ္ ေန ၾက တာ တုန္း ကြ ေဟ”
“ေဟာ ဆ ရာ ေတာ္ ပါ လား ဘယ္ က ၿပန္ ၾကြ တုန္း ဘု ရား”
“ဒီ နား က တ ရား စ ခန္း မွာ အ လုပ္ ေပး တ ရား ေဟာ ၿပီး ၿပန္ လာ တာ ပါ တ ကာ ၾကီး ေရ ေၿပာ စမ္း ပါ ဦး ဘာ လဲ ဒီ က ေလး ေလး တယ္ ဆိုး လား”
“ဆိုး တာ ေတာ့ မ ေၿပာ ပါ နဲ႕ ဘု ရား ဒီ မွာ အ ေမး အ ၿမန္း ထူ ၿပီး ဂ်ီ အ ရမ္း က် ေန လို႕ မာန္ ေန ရ တယ္ ဘု ရား”
“ေၾသာ္ တ ကာ ၾကီး ႏွယ္.. ဒီ အ ရြယ္ က ေလး ေတြ က ဒီ လို ပဲ အ ေမး အ ၿမန္း ထူ တတ္ ၾက တာ ပဲ ကြယ့္ သူ တို႕ ေလး ေတြ အ တြက္ အ ရာ ရာ တိုင္း ဟာ အ သစ္ အ ဆန္း ၿဖစ္ ေန ေတာ့ စ ကား ေလး မ ေတာက္ တစ္ ေခါက္ တတ္ ၿပီ ဆို တာ နဲ႕ လက္ ညွိဳး ထိုး ၿပီး ဒါ ဘာ လဲ ဒါ ဘာ လဲ ေမး ၾက ေတာ့ တာ သ ဘာ ဝ ပဲ ကြယ္”
“ဘိုး ဘိုး သား သား ကို လိမ္ တယ္” ေၿမး ေလး က ငို ၿပီး တိုင္ ေတာ့
“ေဟ ဟုတ္ လား ဘာ ေတြ လိမ္ တုန္း ဘုန္း ဘုန္း ကို ေၿပာ ပါ ဦး ကြ”
အ ဘိုး လုပ္ တဲ့ သူ က “အ ရွင္ ဘု ရား ေရ သူ ေလး က အ ေမး အ ၿမန္း ေတြ ထူ လြန္း ေတာ့ တ ပည့္ ေတာ္ လဲ ေတြ႕ ရာ ၾကံ ဖန္ ၿပီး ေၿပာ ရ တာ ေပါ့ ဘု ရား အဲ ဒါ သူ႕ ကို လိမ္ ပါ တယ္ ဘိုး ဘိုး က လူ ဆိုး ၾကီး ပါ ဆို ၿပီး တ ပည့္ ေတာ္ ကို မ ေခၚ ေတာ့ ဘူး လုပ္ ေန တယ္ ဘု ရား”
“ေအး တ ကာ တို႕ လူ ၾကီး ေတြ အဲ ဒါ ခက္ တာ ေပါ့ က ေလး တစ္ ေယာက္ ေမး တဲ့ ေမး ခြန္း ဆို ၿပီး အ ေလး မ ထား ပဲ ေတြ႕ က ရာ ေလွ်ာက္ ေၿပာ ဒါ အင္ မ တန္ အ ႏၱ ရာယ္ ၾကီး တယ္ ကြယ့္ ဒီ ေန႕ ေခတ္ က က ေလး ေတြ က အင္ မ တန္ လည္ လာ ၾက ၿပီ တို႕ ေတြ ငယ္ ငယ္ က လို လူ ၾကီး ေၿပာ တိုင္း မ ယံု ၾက ေတာ့ ဘူး ကြယ့္ ၿဖစ္ ႏိုင္ မ ၿဖစ္ ႏိုင္ ယု တၱိ ရွိ မ ရွိ စဥ္း စား လာ ၾက ၾက ၿပီ ဒီ ေတာ့ တို႕ တစ္ ေတြ က က ေလး ေတြ ဆို ၿပီး ေပါ့ ေပါ့ တန္ တန္ သ ေဘာ ထား လို႕ မ ရ ဘူး ကြယ့္ သူ တို႕ ေလး ေတြ က တ ၿဖည္း ၿဖည္း ၾကီး ၿပင္း လာ ၾက မွာ ေလ သူ တို႕ ရဲ႕ စိတ္ ထဲ မွာ လူ ၾကီး ေတြ က လိမ္ တယ္ ဆို တာ ဝင္ သြား ယင္ ေနာက္ ပိုင္း ဘယ္ လို ဆံုး မ မ လဲ ဒါ ေပါ့ ေသး ေသး ၿပ သ နာ မ ဟုတ္ ဘူး ကြယ့္ ဒီ ဘာ မ ဟုတ္ တဲ့ ကိ စၥ ေလး က ေန ေနာက္ ပိုင္း လူ မွဳ ဆက္ ဆံ ေရး မွာ ဘယ္ သူ႕ ကို မွ မ ယံု ၾကည္ တာ မ်ိဳး အ ထီး က်န္ တစ္ ေယာက္ တည္း ေန တာ မ်ိဳး စိတ္ ေဝ ဒ နာ ေတြ အ ထိ ေရာက္ သြား ႏိုင္ တယ္ တ ကာ ၾကီး ေရ”
“မွန္ ပါ့ ဘု ရား အ ရွင္ ဘု ရား ေၿပာ မွ ပဲ တ ပည့္ ေတာ္ လဲ စဥ္း စား မိ ေတာ့ တယ္ ဘု ရား အ ခု လို ဆံုး မ တာ ေက်း ဇူး ၾကီး ပါ တယ္ ဘု ရား တ ပည့္ ေတာ္ ဆင္ ၿခင္ ပါ့ မယ္ ဘု ရား” လို႕ ေလွ်ာက္ ယင္း အ ဘိုး ဟာ ဆ ရာ ေတာ္ ေရွ႕ မွာ ဒူး တုပ္ ရွိ ခိုး လိုက္ ပါ တယ္
“ေအး သာ ဓု ကြယ္ သာ ဓု ကဲ ဘုန္း ၾကီး လဲ ၾကြ ဦး မယ္ ကြယ္ သား သား… သား သား က လဲ ဂ်ီ အ ရမ္း မ က် နဲ႕ ေပါ့ ေနာ္ သား သား ရဲ႕ အ ဘိုး ကို ဘုန္း ဘုန္း ဆံုး မ လိုက္ တာ လူ လိမ္ မာ ၾကီး ၿပန္ ၿဖစ္ သြား ၿပီ ေနာက္ ဆို သား သား ေမး တာ မွန္ သ မွ် လဲ ေၿဖ လိမ့္ မယ္ သား သား ကို လဲ ေနာက္ မ လိမ္ ေတာ့ ဘူး ကြယ့္”
“တ ကယ္ လား ဟင္ ဘိုး ဘိုး”
“ေအး ပါ ကြယ္ ဘိုး ဘိုး ေနာက္ သား သား ကို မ ညာ ေတာ့ ပါ ဘူး ဟုတ္ ၿပီ လား”
“ေဟးးးးးးး ဒါ မွ ဘိုး ဘိုး ကြ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s