မိန္းကေလးဆိုတာ

မိန္းကေလးဆိုတာ

“အ”လြန္းရင္လည္း   ဖက္ေပါက္တတ္တယ္  တဲ့……..။

ပြင္းလင္းရဲတင္းလြန္းေတာ့လည္း

ပတ္၀န္းက်င္မ်က္စိေနာက္သတဲ့့့့့့့……….။

လြတ္လပ္မွဳကို

စည္းကမ္းရွိရွိ အသံုးခ်တတ္မွ မိန္းကေလးပီသ   သတဲ့…..။

ကိုယ္ေကာင္းရင္ ေခါင္းမေရြ့ ေပမယ့္

ေလတိုက္လြန္းရင္လဲေက်ာက္ေတာင္ေတြျပိဳလဲတတ္ပါတယ္……၊

မိန္းမ မာယာ သဲကိုးျဖာ   တဲ့…….၊

စြဲလမ္းမွဳေတြကို ထုတ္မေျပာရဲတဲ့ဘ၀

မေက်နပ္လို့ အရဲြ့ မတိုက္ရဲတဲ့ဘ၀

တေလာကလံုးကို ဟားမတိုက္ရဲတဲ့ ဘ၀ …..။

ခံစားခ်က္ကိုမ်ိဳသိပ္ေတာ့ အံု့ပံုး တဲ့…

ဖြင့္ဟ၀န္ခံေတာ့လဲ ရဲတင္းလြန္းတယ္တဲ့ ။

ဘယ္သူေတြဘယ္လိုထင္ေနၾကပါေစ

လူရယ္လို့ျဖစ္လာရင္ လူ့ေလာကနီတိကို နားလည္လိုက္နာၿပီး

တန္ဖိုးရွိေအာင္ေနထိုင္တတ္မယ္ဆိုရင္

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဟာ

လူ့ေလာကအလယ္မွာ ေနထိုင္လို့ ရႏိုင္ေကာင္းပါရဲ့ ….. ေနာ္ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s