ပီမိုးနင္း၏ အခ်စ္ေရးရာ

အခ်စ္ေရးရာ
( ၁) ယခုုကာလ လင္ႏွင့္မယား အကြဲျမန္ၾကျခင္းသည္ အခ်စ္ခ်င္း မတူၾကေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။
အေၾကာင္းမူကား မိန္းမကလည္း နည္းနည္းခ်စ္၏ ေယာက်္ားကလည္း နည္းနည္းခ်စ္၏။
( ၂) အဖိုးတန္ေသာ မယားကို အ၀တ္ေၾကာင့္မရေပ၊ အသံုးအစားႀကီးကာ ပလႊားေသာ မယားကိုသာ
အ၀တ္ႏွင့္ ျမဴ ရေပမည္။
( ၃) အခ်စ္ဆိုသည္မွာ ခ်စ္ခိုက္သာလွ်င္ခ်စ္၏ ။ မုန္းလွ်င္ပစ္၏ ။ တကယ္ရွိေသာအရာမဟုတ္ ေခတတၱမွ် ေကာင္းကင္၌
ေပၚေသာတိမ္ရုပ္ႏွင့္တူ၏ ။
( ၄) အခ်စ္ေၾကာင့္ ေသာကမီးေတာက္ျခင္းသည္ အပို ရူးမိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
( ၅) အၿမဲတံုးလ်က္မေသြးဘဲထက္ေသာဓါးသည္ လင္ကိုႏိုင္ေသာ မိန္းမ၏လွ်ာျဖစ္ေလသည္။
( ၆) မိန္းမပီသေသာ မိန္းကေလးသည္ အ၀တ္၌လည္းေကာင္း အေျပာအဆို၌လည္းေကာင္း အႀကံအစည္၌လည္းေကာင္း
ပလႊား၀င့္၀ါျခင္း မရွိအပ္ေပ။
( ၇) ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ခၽြဲခၽြဲပစ္ပစ္ ေျပာသည့္အခါ ယံုလြယ္ၾကသည္မွာ မိမိတို႕ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးၾကျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။
( ၈) မိန္းမတို႕၏ အဖိုးတန္ျခင္းသည္ အက်င့္ေကာင္းျခင္း စိတ္ေကာင္းျခင္း၌သာ တည္သည္။
( ၉) မိန္းမမ်ား၌ အႀကီးဆံုးေသာရန္သူသည္ ယံုတတ္ေသာစိတ္ျဖစ္သည္။
(၁၀) အခ်စ္သည္ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ ကိေလသာဘက္ကို သာလြန္နီးကပ္တတ္ေလသည္။
(၁၁) ခ်စ္သာခ်စ္ေစ မနစ္ေစႏွင့္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s